Agramunt
Pilar D'Almenara


És una de les primeres places catalanes concebuda i projectada prèviament per tal que els edificis que es construïren sobre els porxos configuressin un conjunt regular i uniforme, en contraposició a les places porxades més tradicionals que s'articulaven generalment d'una manera força arbitrària. A cada una de les cares corresponen vuit arcades dels coberts de davant de les cases que configuren un espai absolutament simètric i racional.

 


Portades del dia

 


El temps  
Publicitat  

EsAgramunt.com